Skip to main content
Syb Leijenaar

Ontwikkel het juiste product sneller

Innovatie is het omzetten van nieuwe ideeën in diensten of producten die waarde toevoegen voor de consument en het bedrijf. Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam ondernemen. Daarom is het belangrijk dat het juiste product wordt ontwikkeld en dat het snel wordt gedaan zodat het kan bijdragen aan de winst.

Wat kan ik voor u doen?
  • Ontwikkelplannen opstellen
  • Implementeren Rapid Learning Cycles
  • Reviewen projectplannen en ontwerpen
  • Systeemarchitectuur

Bij Leijenaar Solutions focus ik op het creëren van waarde voor klanten door hen te helpen sneller het juiste product te ontwikkelen.

Ik werk graag voor opdrachtgevers die baanbrekende resultaten willen bereiken door nieuwe concepten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dit kunnen zowel start-ups zijn als gevestigde bedrijven die hun productportfolio willen uitbreiden met nieuwe concepten.

Ik ben een creatieve denker en combineer technische diepgang met sterke proceskennis en zakelijk inzicht. Vanaf het begin van mijn carrière ben ik betrokken geweest bij productontwikkeling in veel verschillende branches zoals medische apparatuur, productieapparatuur voor de halfgeleiderindustrie, voedselproductie, automaten, consumentenproducten en land- / tuinbouwmachines.

Met een solide basis in werktuigbouwkunde en mechatronisch systeemontwerp, heb ik mijn werkterrein verbreed met lean projectmanagement, design thinking, productmanagement en “Logical Thinking Processes”.

Ik heb me altijd afgevraagd waar de grote verschillen vandaan komen in productiviteit en het succespercentage van productontwikkeling. Daarom ben ik erg geïnteresseerd in methoden die helpen bij de ontwikkeling van het juiste product en het ontwikkelproces versnellen. Een methode waar ik erg van gecharmeerd ben, is Rapid Learning Cycles.

Ik ben een Rapid Learning Cycles Certified® Affiliate die volledig is opgeleid om bedrijven te helpen het Rapid Learning Cycles-raamwerk toe te passen, zoals beschreven in het werk van Katherine Radeka.

Sinds de start van Leijenaar Solutions in 2008 heb ik verschillende bedrijven geholpen met productontwikkelingsprojecten. Dit heb ik gedaan in verschillende rollen, zoals systeemarchitect, mechatronisch ontwerper, projectmanager en engineering manager.

In 2018 heb ik mijn eigen elektrisch maaisysteem, Eco Clipper, ontwikkeld voor het onderhouden van grote grasvelden en deze via LS Products BV op de markt gebracht. Deze producten worden goed opgepikt in de internationale nichemarkt voor graszodenkwekers. Klanten van Eco Clipper kunnen hun maaikosten aanzienlijk verlagen. Er zijn voorbeelden dat klanten de capaciteit verdrievoudigen, de brandstofkosten halveren en tegelijkertijd de maaikwaliteit verhogen door over te stappen op Eco Clipper.

Tegenwoordig ben ik vooral geïnteresseerd om bedrijven te helpen hun producten sneller te ontwikkelen. In scherp gefocuste opdrachten wil ik helpen focussen op het doel en ontwikkelingsteams faciliteren bij het opzetten van ontwikkelplannen om sneller het juiste product te ontwikkelen.

Een samenwerking kan laagdrempelig beginnen door uw vraag en doelstelling helder te krijgen en te inventariseren of, waar en hoe wij kunnen helpen bij het realiseren van innovatieplannen of het verbeteren van het interne productontwikkelingsproces.

Productontwikkeling gaat over teamwork en netwerken. Naast samenwerking met de opdrachtgever werken wij onder andere ook samen met:

Rapid Learning Cycles Institute

Leijenaar Solutions is geaccrediteerd om het Rapid Learning Cycles Framework te gebruiken en te trainen onder licensie.

PCV Group

Network partner voor grotere productontwikkel projecten

LS Products BV

Ons zusterbedrijf gespecialiseerd in de fabrikage van producten, zoals Eco Clipper Mowing Systems

Paradigm Shift

netwerkpartner voor strategische planning en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën, voorbij het huidige paradigma.