Skip to main content

Systeemdenken

Een systeem mindset

Met systeemdenken leren ontwerpers, engineers en managers hoe onderdelen op elkaar inwerken, niet hoe ze onafhankelijk presteren. Als er wijzigingen worden aangebracht binnen een deel van het systeem, kan dit van invloed zijn op andere onderdelen. Deze wijzigingen kunnen nieuwe problemen veroorzaken die erger zijn dan de aanvankelijk behandelde problemen. Daarom wordt systeemdenken gebruikt om het hele systeem in overweging te nemen bij het ontwerpen of verbeteren van een heel systeem of een deel van het systeem.

Leijenaar Solutions hanteert systeemdenken voor systeemarchitectuur, mechatronisch ontwerp, probleemoplossing, strategieontwikkeling en constraint management.

Constraint Management

De doorvoer van een systeem wordt gelimiteerd door zijn beperking. Dit is het startpunt van de ‘Theory of Constraints’, oorspronkelijk ontwikkeld door een natuurkundige, Dr. Eli Goldratt. Het is een zeer rijk en nuttig raamwerk, niet alleen voor management, maar voor veel onderwerpen in het leven en op het werk. Het helpt om u te concentreren op wat er moet gebeuren. Leijenaar Solutions gebruikt tools van TOC voor strategieontwikkeling, probleemoplossing, conflictoplossing en projectmanagement.

De ‘vier pijlers’ vormen de TOC-mentaliteit om helder te denken:

 

1. Vermijd om de realiteit als complex te zien: elke situatie is eenvoudig.

2. Vermijd de schuld te geven - Mensen zijn goed: elk conflict kan worden geëlimineerd.

3. Accepteer conflicten niet als een gegeven: er is altijd een win-win-oplossing.

4. Denk niet dat u het weet: elke situatie kan aanzienlijk worden verbeterd.

Mechatronisch systeemontwerp

Het uitgangspunt voor de mechatronische systeemontwerper zijn de functionele eisen aan het systeem. Voor een optimale conceptoplossing wordt er "gewinkeld" in verschillende fysieke domeinen en vakinhoudelijke kennis. Eenvoudige modellen worden gebruikt om het gedrag van een systeem te evalueren en te optimaliseren. Door middel van technische specificaties worden specialisten ingeschakeld om de deeltaken binnen hun eigen technische domein te engineeren. De mechatronische systeemontwerper zorgt voor consistentie in de uitwerking van de verschillende componenten en bewaakt de integratie van de onderdelen met het gewenste systeemgedrag.

Leijenaar Solutions heeft ervaring in zowel de mechatronische ontwerpaanpak als in het (precisie) mechanische domein.

Systeemarchitectuur

De Systeemarchitect vertaalt de wensen van de vele stakeholders naar een ontwerp van een multidisciplinair systeem / product dat aansluit bij de wensen van de stakeholders. Hiervoor dient de SA een visie te ontwikkelen. Dit is een iteratief proces van het verbeteren van inzichten op basis van leren. De focus van de SA is het creëren van een werkend systeem door het leveren van overzichten en het in evenwicht brengen en bewaken van de integriteit van het systeem.

Systeemarchitectuur maakt deel uit van het systems engineering-proces. De SA heeft meer aandacht voor de oplossing die tegemoet komt aan de behoeften van de gebruiker en het bedrijf. De systems engineer besteedt meer aandacht aan het ontwikkelproces, zoals requirements engineering, formele verificatie, risicomanagement en documentatie

Leijenaar Solutions heeft ervaring in systeemarchitectuur en systems engineering en combineert dit met Rapid Learning Cycles, Logical Thinking Processes en Critical Chain Project Management naar gelang wat nodig is in een project fase.

Design Thinking

Design Thinking is een gebruikersgericht en systematisch probleemoplossingsproces, waarbij u het probleem en de oplossing verkent. Het is een iteratief proces om immateriële problemen op te lossen en te onderzoeken. Dit betekent dat je erin springt, voelt (faalt) totdat je het vindt (slaagt). In zekere zin is het een reeks van mislukkingen die is ontworpen om te leren om een oplossing te creëren en die goed samen gaat met het Rapid Learning Cycle-framework.

Een werkelijk innovatief product moet wenselijk, technisch haalbaar en commercieel haalbaar zijn. Geweldige producten zijn het resultaat van een oplossing die een probleem oplost. Het geld wordt verdiend wanneer de emotionele behoeften het beste worden vervuld.

Waar van toepassing maakt Leijenaar Solutions gebruik van Design Thinking tools en filosofie.