Skip to main content

Leijenaar Solutions

Ontwikkel het juiste product sneller

Leijenaar Solutions richt zich op het creëren van waarde voor klanten door hen te helpen het juiste product sneller te ontwikkelen.

-

Wij werken graag voor klanten die grensverleggende resultaten willen behalen door nieuwe concepten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Systeemdenken

Voor het oplossen van complexe problemen werkt het vaak het beste om eerst uit te zoomen om het gedrag van het systeem te begrijpen of te ontwerpen. Leijenaar Solutions gebruikt Systeemdenken in veel van zijn activiteiten, zoals:

  • Systeemarchitectuur
  • Mechatronisch product ontwerp
  • Strategie en Business ontwikkeling
  • Probleem oplossen
  • Doorstroom Management (TOC)

Rapid Learning Cycles

Het Rapid Learning Cycles framework is een synthese van methoden uit Agile en Lean Product Development en is bedoeld voor productontwikkelingsprojecten met een hoge mate van risico en onzekerheid. Het trekt het leren naar voren en schuift beslissingen naar achteren.

Leijenaar Solutions is een Rapid Learning Cycles Certified® Affiliate en is volledig opgeleid om bedrijven te helpen bij het toepassen van het Rapid Learning Cycles-raamwerk zoals beschreven in het werk van Katherine Radeka.