Skip to main content

Rapid Learning Cycles

Rapid Learning Cycle Framework

Het Rapid Learning Cycle Framework is een synthese van methoden uit Agile en Lean Product Development en is bedoeld voor de ontwikkeling van hardwareproducten en producten die een langere ontwikkeltijd vergen. Het is vooral handig bij projecten met een hoge onzekerheid en hoge faalkosten. RLC richt zich op leren om met vertrouwen onomkeerbare beslissingen te nemen.

Leijenaar Solutions is een Rapid Learning Cycles Certified® Affiliate en is volledig opgeleid om bedrijven te helpen bij het toepassen van het Rapid Learning Cycles-raamwerk zoals beschreven in het werk van Katherine Radeka.

Ik vertel u graag meer over Rapid Learning Cycles en hoe ik kan helpen om RLC te introduceren om innovatie in uw bedrijf te versnellen.

Wat het doet

RLC faciliteert het uitlokken, prioriteren en dichten van alle kennislacunes in een productontwikkelingsproject en structureert dit in korte, regelmatige cycli. Dit voorkomt lange langzame ontwikkelingscycli met kans op dure loopbacks laat in het proces.

Rapid Learning Cycles framework in het kort

  • focus op programma doel
  • vergemakkelijkt samenwerking
  • maakt kennishiaten en belangrijke beslissingen expliciet
  • structureert het proces in overzichtelijke tijdvakken
  • trekt het leren naar voren
  • stelt beslissingen uit tot het laatste verantwoordelijke moment
  • legt opgedane kennis vast
  • past bij de meeste bestaande productontwikkelingsprocessen
  • flexibel en gemakkelijk aan te passen

Ervaring

Ik maakte in 2011 kennis met het RLC-framework. Later, als product engineering manager, heb ik in 2014 RLC geïntroduceerd om het multi-project productontwikkelingsprogramma te managen voor een design gedreven consumentenproducten bedrijf. In de afgelopen jaren heb ik als systeemarchitect bij RLC diverse nieuwe conceptontwikkelingsprojecten geleid voor consumenten- en professionele producten. Als consultant heb ik Katherine Radeka bijgestaan met trainingsgroepen in RLC.